MMR har sin bas i Östergötland och vi är verksamma över hela länet men även på andra orter inom Sverige om behov finns.

 

MMR:s värdegrund bygger på vår humanistiska livssyn. Vid alla tillfällen ska den drabbade få bästa möjliga bemötande och handläggning.

 

Värdegrunden innebär att MMR`s personal alltid bemöter den drabbade med medmänsklighet och respekt. Detta i kombination med ett professionellt omhändertagande skapar stor trygghet för den drabbade i det akuta skedet.

 

MMR´s personal arbetar alla inom ambulanssjukvården idag och är uppdaterade med de senaste rönen inom ambulanssjukvård. Våra medicinskt ansvariga läkare har mångårig erfarenhet av prehospital sjukvård som ambulansöverläkare i Östergötland.

 

Vi arbetar enligt de senaste riktlinjerna som finns för ambulanssjukvård med läkemedel, medicinsk utrustning, standardiserat arbetssätt enligt PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) / Triagesystemet METTS/RETTS / PS (Prehospital sjukvårdsledning) och journaldokumenterar våra insatser.

MMR Ledning
Pedro Santander
VD
Camilla Samuelsson
Verksamhetschef
Per-Adolf Bergsten
Narkosläkare
Thomas Karlsson
Akutläkare

kontor@mmrescue.se

070 - 774 09 91

  • Wix Facebook page