top of page
mmrbild_edited.jpg

Mobile Medical Rescue

MMR har sin bas i Östergötland och vi är verksamma över hela länet men även på andra orter inom Sverige om behov finns.

 

MMR:s personal arbetar alla inom ambulans- och akutsjukvård idag och är uppdaterade med de senaste rönen inom ambulanssjukvård. Våra medicinskt ansvariga läkare har mångårig erfarenhet av prehospital sjukvård som ambulansöverläkare i Östergötland.

MMR:s värdegrund bygger på en humanistisk livssyn. Vid alla tillfällen ska den drabbade få bästa möjliga bemötande och handläggning. Värdegrunden innebär att MMR:s personal alltid bemöter den drabbade med medmänsklighet och respekt. Detta i kombination med ett professionellt omhändertagande skapar stor trygghet för den drabbade i det akuta skedet.

 

Vi arbetar enligt de senaste riktlinjerna som finns för ambulanssjukvård med läkemedel, medicinsk utrustning, standardiserat arbetssätt enligt PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) / Triagesystemet METTS/RETTS / PS (Prehospital sjukvårdsledning) och journaldokumenterar våra insatser.

Vår ledning

2.jpg
13177152_1107884102567363_62904754698178

Pedro Santander

Camilla Samuelsson

VD
Ambulanssjukvårdare

Verksamhetschef
Ledningssjuksköterska

31391270_10156671575072590_7990321311681
3.jpg

Thomas Karlsson

Per-Adolf Bergsten

Medicinskt ansvarig
Akutläkare

Medicinskt ansvarig
Narkosläkare

bottom of page