MMR har sin bas i Östergötland och vi är verksamma över hela länet men även på andra orter inom Sverige om behov finns.

 

MMR:s värdegrund bygger på vår humanistiska livssyn. Vid alla tillfällen ska den drabbade få bästa möjliga bemötande och handläggning.

 

Värdegrunden innebär att MMR`s personal alltid bemöter den drabbade med medmänsklighet och respekt. Detta i kombination med ett professionellt omhändertagande skapar stor trygghet för den drabbade i det akuta skedet.

 

MMR´s personal arbetar alla inom ambulanssjukvården idag och är uppdaterade med de senaste rönen inom ambulanssjukvård. Våra medicinskt ansvariga läkare har mångårig erfarenhet av prehospital sjukvård som ambulansöverläkare i Östergötland.

 

Vi arbetar enligt de senaste riktlinjerna som finns för ambulanssjukvård med läkemedel, medicinsk utrustning, standardiserat arbetssätt enligt PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) / Triagesystemet METTS/RETTS / PS (Prehospital sjukvårdsledning) och journaldokumenterar våra insatser.

Möt vår personal
Pedro Santander
VD
Thomas Karlsson
 Akutläkare
 
Camilla Samuelsson
Verksamhetschef
Per-Adolf Bergsten
Narkosläkare
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel
Namn
Yrkestitel

kontor@mmrescue.se

070 - 774 09 91

  • Wix Facebook page